O Apropu Jičín

Apropo řeší problematiku dětí s postižením už od roku 1996. A pracují v něm ti, kteří věří, že lidé s postižením mají stejná práva jako ostatní, respektují jejich odlišnost a ví, že jsou to jedinečné bytosti a osobnosti jako všichni ostatní.

Naše organizace vznikla jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Do konce roku 2013 jsme tedy byli Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a byli jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO. S lednem 2014 nastalo pro Apropo nové období. Občanské sdružení Apropo smluvně převedlo veškerá práva a povinnosti na nově vzniklou společnost Apropo Jičín, obecně prospěšnou společnost. Nyní je tedy naše organizace zaregistrována jako Apropo Jičín, o.p.s. (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Naším posláním je: „Pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život“.

Jsme jedna z největších neziskových organizací na Jičínsku a naší hlavní činností je poskytování podpory dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V současné době máme registrované tři sociální služby Denní stacionář APROPO, Osobní asistenci APROPO a nově od ledna 2014 Sociální rehabilitaci APROPO. Dále nabízíme aktivity, které jsou prevencí sociálního vyloučení. Podporou usilujeme o celkové zvyšování kvality života pečující rodiny.