Naše projekty

Inovace pro Apropo

S inovativním projektem na podporu neziskového sektoru „INOvace pro…“ přišla společnost INTERPAP Office, s.r.o.

Dej nám šanci

Projekt „Dej nám šanci“ je realizován od 1. 5. 2013 polským sdružením Siedlisko. Partnerem projektu v rámci příhraniční spolupráce se stalo občanské sdružení Apropo. Projekt je financován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pomozte dětem – individuální projekt

Díky Nadaci rozvoje občanské společnosti a finančnímu příspěvku ze sbírkového projektu „Pomozte dětem“ může naše organizace poskytnout intenzivní rehabilitaci jednomu z našich dětských klientů. Ta přispěje ke zlepšení jeho zdravotního stavu, zlepšení pohyblivosti a snížení bolesti při chůzi.

Sociální rehabilitace 2016 - 2019

„Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi- často v přeneseném slova smyslu- postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je nejvíce potřeba“ – Olga Havlová. Slova Olgy Havlové dobře vystihují to, čím je nejnovější přírůstek do našich služeb- sociální rehabilitace.

Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality služeb poskytovaných dětem a mladým lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám v Apropu. V rámci projektu budou zkvalitněny vnitřní předpisy a metodiky a opatření na podporu rodičů, proběhne vzdělávání, stáže a další formy podpory zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci při práci s klientem a rodinou. Zkušenosti z projektu budou šířeny formou příručky dobré praxe určené dalším poskytovatelům sociálních služeb.