Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením

Logo EU

Co je záměrem projektu?

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality služeb poskytovaných dětem a mladým lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám v Apropu.

V rámci projektu budou zkvalitněny vnitřní předpisy a metodiky a opatření na podporu rodičů, proběhne vzdělávání, stáže a další formy podpory zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci při práci s klientem a rodinou. Zkušenosti z projektu budou šířeny formou příručky dobré praxe určené dalším poskytovatelům sociálních služeb.

Jaké jsou hlavní cíle projektu?

1. Zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných dětem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a zkvalitnit podporu jejich rodin

2. Vnitřní předpisy a metodické postupy pro práci s klientem a rodinou přizpůsobit měnícím se potřebám klientů a jejich rodičů

3. Zkušenosti z aktivit projektu šířit dál prostřednictvím příručky dobré praxe, která bude využitelná i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb

Co od projektu očekáváme?

1. Zvýšení kvality metodického vedení pracovníků a jejich podpory, zlepšení komunikace a vztahů mezi sociálními pracovníky a pracovníky přímé péče (pracovníky v sociálních službách)

2. Zkvalitnění a rozvoj dovedností pracovníků v oblasti problematických situací při práci s klientem, větší jistota při práci s klientem

3. Zkvalitnění a rozvoj dovedností pracovníků při práci s rodinou, v oblasti její podpory a komunikace s rodinou, zlepšení komunikace a vztahů pracovníků s rodiči klientů

4. Zvýšení spokojenosti pracovníků, rodičů i klientů

5. Navázání bližší spolupráce s dalšími organizacemi poskytující podobné služby obdobným cílovým skupinám, vytvoření nových kontaktů a přenos zkušeností.

V čem je projekt zajímavý?

Inovativnost projektu spočívá v hledání a vytváření nových metod a přístupů k podpoře pracovníků a rodičů. Projekt se nezaměřuje pouze na řešení potřeb klienta (člověka se znevýhodněním), ale všech osob zainteresovaných do péče o něj - rodičů, pracovníků. Takto komplexní přístup považujeme za důležitý prvek v oblasti zkvalitňování sociálních služeb.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Aktivity, vývoj a výsledky projektu:

projekt

Zaostřeno na rodinu:

Soubory ke stažení:

Plánované aktivity projektu.

Aktivity a vývoj projektu v roce 2017

Zaostřeno na rodinu (PDF)

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Radka Paličková, finanční manažerka

Tel.: 607 098 773

E-mail: finance@apropojicin.cz