Pro pečující

Zvláštní pozornost věnujeme osobám, které celoročně pečují o své dítě s postižením. Protože péče o handicapované dítě je velice náročná a vyčerpávající, je nezbytné, aby pečující měli možnost posilovat své tělesné i duševní zdraví. Proto vytváříme pro pečující osoby podmínky a příležitosti pro relaxaci i rehabilitaci, aby si tak pečující udržovali duševní a tělesnou kondici.

Pečující osobou se rozumí ti členové společnosti Apropo, kteří pečují o postižené dítě nebo mladého dospělého do 30 let, kterému je přiznán příspěvek na péči nebo je držitelem průkazky ZP, ZTP nebo ZTP/P.

Podívejte se na reportáže z našich akcí.

Víkendové pobyty pečujících

Víkend strávený bez dětí, který má za úkol plnou relaxaci rodičů a je doplněn relaxačním, rehabilitačním nebo psycho-rehabilitačním programem. Pro děti, které rodiče nemohou zanechat v péči svých blízkých, je zajištěn respitní pobyt.

Pobyt pro celé rodiny

Jedná se o smysluplně strávený čas osob zdravých i s postižením. Tento pobyt je velkou podporou a povzbuzením celé rodiny. Během společného stráveného času rodiče prožijí pocit sounáležitosti, zbaví se pocitu vyloučení ze společnosti a zároveň si vyměňují své zkušenosti.

Setkávání rodičů

Všichni členové jsou zváni na námi organizované tvůrčí dílny, návštěvy divadel, bowlingová klání a mnoho dalších aktivizačních akcí.

Vzdělávání, přednášky, prezentace firem

Pořádáme přednášky na různá témata, a prezentacemi firem, které zveme do Apropa, chceme zprostředkovat informace nezbytné pro život rodin s dítětem s postižením.

Individuální konzultace

Členové sdružení mají možnost bezplatně využít možnost individuálních konzultací s MUDr. Jiřím Ježkem.

Tyto individuální konzultace nenahrazují psychoterapii. Jedná se spíše o podporu a strukturování akutních i dlouhodobých problémů a náročných životních situací klienta formou rozhovoru, případně dalších technik (základní metodou je tzv. systemický přístup).

Konzultace je zaměřena na podporu osoby, která se konzultace účastní. Předpokládá se střednědobá práce s klientem, tj. minimálně 3 setkání (obvykle 5 - 7, dle individuální potřeby) vždy v rozmezí cca 3 týdnů. Mezi jednotlivými konzultacemi se pracuje s různými drobnými cvičeními, které z konzultace vyplynou.

Cílem celého procesu je ujasnění, pojmenování a urovnání základních nerovnováh v rodinném či životním systému klienta.

MUDr. Jiří Ježek

Po absolvování studia na 3. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1989 působil v nemocnici v Kolíně (psychiatrie, interna). Poté se vrátil na 3. lékařskou fakultu jako odborný asistent na Katedře psychologie, dětí a dorostu. Od r. 1992 se zaměřuje na filosofii a etiku v lékařství i dalších pomáhajících profesích, přednášel na humanitně zaměřených vysokých školách (Lékařská fakulta, Farmaceutická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií), letech 1994 - 1999 působil jako interní učitel na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze (obory filosofie, etika, mediální komunikace).

Od roku 1999 dodnes pracuje v občanském sdružení AGNES jako ředitel organizace a odborný garant vzdělávacích programů. (AGNES je občanské sdružení, které se již 10 let věnuje vzdělávání pracovníků neziskových organizací). Ve své současné přednáškové činnosti se zaměřuje na problematiku občanské společnosti, etiky v neziskovém sektoru, managementu organizace, projektového řízení a na otázky spojené s PR a sociálním marketingem. Na Fakultě sociálních věd UK přednáší externě předmět „Marketing pro neziskové organizace“, a působí také na Vyšší odborné škole sociálně právní (filosofie, etika).

Od r. 2009 působí jako individuální konzultant ve Středisku náhradní rodinné péče v Praze.

Zajímavé čtení

Členové sdružení mají možnost si bezplatně zapůjčit knihy z naší knihovničky. Obsahuje literaturu odbornou i beletrii související s problematikou postižení. Seznam literatury naleznete v sekci Média – dokumenty organizace.